مقاله بررسي علل حوادث ناشي از كار در كارگاههاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي استان يزد در سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي علل حوادث ناشي از كار در كارگاههاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي استان يزد در سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث ناشي از کار
مقاله ضريب شدت حادثه
مقاله سازمان تامين اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلواني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسين
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري فيروزآبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خشك دامن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهجتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در حركت شتابان صنعتي شدن عدم توجه جدي به اصول ايمني باعث بالا رفتن نرخ حوادث شغلي در محيط هاي كاري شده است. طبق گزارش سازمان بين المللي كار تقريبا يك سوم مرگ هاي ناشي از كار از طريق حادثه رخ داده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي علل حوادث ناشي از كار در كارگاههاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي يزد در سال ۱۳۸۴ مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي است و به منظور تعيين ميزان فراواني انواع حادثه و عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. حجم نمونه ۷۷۶ نفر مي باشد كه با روش سرشماري از كليه حوادثي كه در سال مذكور در استان يزد رخ داده صورت گرفته است. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه و اطلاعات موجود در تامين اجتماعي انجام شده است.
يافته ها: نتايج نشان داد كه بيشترين تعداد حادثه مربوط به شهرستان يزد بوده (%۴۱٫۲) و همچنين ميانگين سني حادثه ديدگان نيز ۲۹٫۵ سال مي باشد و بيشترين علت حوادث سقوط (۲۰٫۸%) بوده و انگشتان دست با ۳۱٫۵ درصد بيشترين عضو حادثه ديده مي باشند.
نتيجه گيري: توزيع سني حادثه ديدگان نشان داد كه ميزان حادثه در ميان افراد جوان بيشتر است. اين نتيجه با تحقيقات مشابه در ايران و ساير كشورها مطابقت دارد. همچنين از نظر علل وقوع حادثه، سقوط در رده اول قرار دارد.