مقاله بررسي علل فرار مغزها از کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي OECD در قالب مدل جاذبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي علل فرار مغزها از کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي OECD در قالب مدل جاذبه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرار مغزها
مقاله مدل جاذبه
مقاله کشورهاي در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عسکري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد کشورهاي در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه منسجمي براي دستيابي به يك نتيجه گيري كلي درباره علل فرار مغزها و تاثيرات آن بر اقتصاد کشورهاي مبدا صورت نگرفته است. از اين رو، در اين مقاله به بررسي علل فرار مغزها از ۳۰ کشور در حال توسعه به ۱۶ کشور اصلي عضو سازمان همکاري هاي توسعه اقتصادي طي دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۱، بر اساس الگوي جاذبه مبتني بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد كه جريان فرار مغزها در قالب الگوي جاذبه قابل توجيه است، به طوري که مجموعه اي از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه جمعيت، شرايط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بيکاري، کيفيت زندگي و رفاه اجتماعي، يارانه آموزش و مشارکت بخش خصوصي، توضيح دهنده جريان فرار مغزها از کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعه يافته است.