مقاله بررسي علل و عوامل موفقيت يا عدم موفقيت بكارگيري سيستم هاي چرايي در طرح هاي مرتعداري (مطالعه موردي طرح هاي مرتعداري مراتع قشلاقي استان سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي علل و عوامل موفقيت يا عدم موفقيت بكارگيري سيستم هاي چرايي در طرح هاي مرتعداري (مطالعه موردي طرح هاي مرتعداري مراتع قشلاقي استان سمنان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم چرايي
مقاله طرح مرتعداري
مقاله ارزيابي پروژه
مقاله ارزيابي مشاركتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسي علل موفقيت يا عدم موفقيت سيستم هاي چرايي طراحي شده در طرحهاي مرتعداري به شيوه مشاركتي، طراحي و در سال ۸۶ در استان سمنان به اجرا درآمد. كليه كارشناسان شاغل در ادارات منابع طبيعي در سطح استان سمنان و همچنين بهره برداران از مراتع جمعيت مورد بررسي در اين پژوهش را تشكيل دادند. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي شده با تخصيص نسبتي و بكارگيري فرمول كوكران در نظر گرفتن قضيه حد مركزي حجم نمونه كه در اين تحقيق طرح مرتعداري است، ۳۰ طرح بدست آمد. داده هاي آماري با كمك پرسشنامه جمع آوري و تجزيه تحليل آماري با استفاده از معيارهايي همچون درصد انجام شد. يافته ها حاكي از عدم موفقيت سيستم هاي چرايي به ميزان ۷۷ درصد بود. عمده ترين دلايل عدم موفقيت سيستم هاي چرايي در مراتع قشلاقي استان سمنان از ديدگاه پاسخگويان، عدم مشاركت بهره بردار ۳۳ درصد، عدم توجه به اقتضائات انساني ۲۵ درصد ، غيربومي بودن سيستم هاي طراحي شده و عدم همخواني آنها با شرايط مراتع مناطق مورد مطالعه ۲۲ درصد و عدم طراحي صحيح ۲۰ درصد مي باشند.