مقاله بررسي علل و عوامل گرايش به خودکشي در دگرجنس خواهان (Transsexual) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي علل و عوامل گرايش به خودکشي در دگرجنس خواهان (Transsexual)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنس
مقاله جنسيت
مقاله هويت
مقاله دگرجنس خواهي
مقاله خودکشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري برزگر مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به پژوهش هاي پيشين، اقدام به خودکشي در دگرجنس خواهان فراواني بالايي دارد. از اين رو هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي مهم ترين علل و عوامل گرايش به خودکشي در دگرجنس خواهان است. اين پژوهش در چهارچوب مطالعات کيفي – توصيفي و با استفاده از ابزار مصاحبه و مشاهده انجام شده است. ابتدا با استفاده از نظريه هاي مطرح شده درحوزه هويت، هويت جنسيتي، دگرجنس خواهي وخودکشي، به طرح چهارچوب نظري پژوهش پرداختيم و پس از طراحي پرسش نامه اي پژوهشگر ساخته در سه بخش وضعيتي، خوداظهاري و دگراظهاري، با ۲۱ نفر از دگرجنس خواهان مصاحبه اي عميق انجام شد. يافته هاي گردآوري شده مربوط به بخش وضعيتي با استفاده از نرم افزار spss وارد رايانه شد و سپس به توصيف آنها پرداختيم. براي توصيف يافته هاي مربوط به بخش خوداظهاري و دگراظهاري، علاوه بر استفاده از آماره هاي توصيفي، شيوه اثبات از طريق مثال نيز مورد استفاده قرار گرفت. اين مطالعه نشان داد که آزار و اذيت هاي خانواده (در نتيجه ناآگاهي اجتماعي از پديده دگرجنس خواهي)، آزار و اذيت هاي جامعه (به دليل خروج دگرجنس خواهان از الگوهاي جنسيتي جامعه)، نارضايتي جنسي (در مرحله  خودتشخيصي)، نبود حمايت هاي اجتماعي (در مرحله گرفتن مجوز) و گسست اجتماعي (معمولا تا پس از جراحي نيز براي هر دو گروه از دگرجنس خواهان ادامه دارد). مهم ترين علل گرايش به خودکشي دگرجنس خواهان بوده اند.