مقاله بررسي علل پلورال افيوژن در بيماران تحت درمان با همودياليز مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۰۹ تا ۵۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي علل پلورال افيوژن در بيماران تحت درمان با همودياليز مزمن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرحله انتهايي نارسايي کليه
مقاله پلورال افيوژن
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلادي موسوي سيدسيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجياني اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: توکل حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ايدني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: برسي سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودنيا ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوارض ريوي از قبيل پلورال افيوژن به صورت شايعي در بيماران مبتلا به مرحله انتهايي نارسايي کليه(ESRD)  که تحت درمان با همودياليز هستند اتفاق مي افتد.
روش بررسي: در اين مطالعه که به صورت مقطعي (Cross sectional) بر روي ۲۵۳ بيمار ESRD در بيمارستان امام خميني اهواز از مهر ۸۶ تا آبان ۸۷ انجام شده است، با گرفتن راديوگرافي قفسه صدري و در صورت لزوم توراکوسنتز تشخيصي و بيوپسي پلور به بررسي شيوع، انواع و علل پلورال افيوژن در اين بيماران پرداخته شده است.
يافته ها: پلورال افيوژن در ۶۳ بيمار (۲۵ درصد) بوجود آمد (با سن متوسط ۱٫۳۹±۴۸٫۰۹ سال و با نسبت مرد و زن تقريبا برابر) که در ۴۲ نفر (۶۶٫۶ درصد) از آنها به صورت ترانسوداتيو و در ۲۱ نفر (۳۳٫۴ درصد) به صورت اگزوداتيو بود. علل نوع ترانسودا به ترتيب ۲۷ نفر (۶۴٫۳ درصد) نارسايي قلبي، ۱۴ نفر (۳۳٫۳ درصد) اورلود مايعات و ۱ نفر ۲٫۴ درصد سيروز کبدي بود. علل پلورال افيوژن اگزوداتيو نيز به ترتيب ۱۱ نفر (۵۲٫۴ درصد) بيماريهاي عفوني (۶ نفر پنوموني و ۵ نفر TB)،۴  نفر پلورزي يورميک، ۲ نفر بدخيمي، ۲ نفر ناشناخته و ۱ نفر لوپوس بود.
نتيجه گيري: پلورال افيوژن در بيماران همودياليز شايع بوده و از آنجايي که شايع ترين علل آن نارسايي قلبي و اورلود مايعات و پلورزي اورميک مي باشد اين عارضه نبايد به عنوان يک منع جهت انجام پيوند در نظر گرفته شود.