مقاله بررسي علم سنجي مقالات منتشر شده محققان علوم پزشکي و علوم وابسته در مجلات پاکستاني و ايراني در فاصله زماني ۲۰۰۹-۲۰۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي علم سنجي مقالات منتشر شده محققان علوم پزشکي و علوم وابسته در مجلات پاکستاني و ايراني در فاصله زماني ۲۰۰۹-۲۰۰۴
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجلات پاکستاني
مقاله علم سنجي
مقاله محققان علوم پزشکي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پنجه پور مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي کيفيت و کميت مقاله هاي منتشر شده با نشاني ايران در فاصله زماني ۲۰۰۹-۲۰۰۴ ميلادي در زمينه علوم پزشکي و علوم وابسته در مجلات پاکستان و داخل کشور بوده است. روش دسترسي به ارقام و اطلاعات اين پژوهش از طريق بانک اطلاعاتي اسکوپوس و به روش پيمايشي انجام شده است. محدوده زماني سالهاي ۲۰۰۹-۲۰۰۴ ميلادي، مقالات با وابستگي علمي ايران به عنوان مبنا و زمينه هاي علوم پزشکي پايه و باليني، بيولوژي، بهداشت و علوم وابسته به عنوان دامنه جستجو انتخاب شدند. ارزش علمي تمام اسناد (مقاله کامل، مروري، گزارش و غيره) يکسان و در نهايت، تعدادي از مجلات که حجم بيشتري از مقالات را شامل مي شدند، از نظر سابقه علم سنجي و کيفيت نسبي به اجمال بررسي شدند. نتايج نشان مي دهد که دو مجله پاکستاني فقط از سال ۲۰۰۶ در اسکوپوس نمايه شده اند و قبل از آن سابقه اي ندارند و از اين نظر نسبت به مجلات ايراني جديدتر هستند، ولي رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در همه حال بالاتر از مجلات ايراني قرار مي گيرند. ضرورت چاپ مقاله براي ارتقاي اعضاي هیات علمي و دانش آموختگي دانشجويان دکتري اقبال بلندي را براي اين قبيل مجلات فراهم کرده است تا در قبال دريافت هزينه، تحقيقات پژوهشي فاقد کيفيت قابل قبول را چاپ کنند. شايد اولويت دادن به کيفيت پژوهش و بازنگري در سياستهاي تنبيهي و تشويقي و اکتفاي محدود به رشد کمّي مقالات، راهکار مناسب تري براي اعتلاي علمي کشور باشد.