مقاله بررسي عملكرد دولت در توسعه اقتصادي- اجتماعي روستاهاي استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۶۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد دولت در توسعه اقتصادي- اجتماعي روستاهاي استان همدان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت (عملكرد)
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله توسعه اجتماعي
مقاله همدان (استان)
مقاله روستاها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهردوست حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر آن است كه نخست، براساس شاخص هاي زيربنايي، آموزشي و بهداشتي، به اندازه گيري درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان همدان در بخش روستايي و سپس، به مقايسه عملكرد برنامه اي دولت طي برنامه سوم توسعه بپردازد. از مدل تاكسونومي عددي براي همگن سازي و سنجش سطح توسعه يافتگي مناطق روستايي، از ضريب اختلاف ويليامسون براي مقايسه ضريب نسبي تغييرات، و نيز از روش تحليل عاملي براي رفع هم خطي، كاهش عوامل، و استخراج عوامل موثر بر عدم توازن منطقه اي استفاده شد. نتايج گوياي آن است كه طي سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳، اگر چه سياست هاي برنامه اي دولت در رشد و توسعه بخش هاي روستايي استان نابرابري توزيع امكانات و تسهيلات را در پي داشت، اما مقايسه ضريب تغييرات نشان مي دهد كه برنامه سوم توسعه با اثراتي مثبت بر توزيع متعادل تر امكانات توسعه اي در بخش زير ساخت ها، آموزش و بهداشت روستايي شهرستان هاي استان همراه بوده است.