مقاله بررسي عملكرد سياست هاي دولت بر روي صادرات شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۴۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد سياست هاي دولت بر روي صادرات شركت ها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه هاي توسعه صادرات
مقاله عملکرد صادرات
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وظيفه دوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زرين نگار ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي شک توسعه صادرات بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي-فرهنگي و اجتماعي موتور محرکه رشد اقتصادي و توسعه پايدار کشورمان مي باشد. به تاثير برنامه هاي توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها، در ادبيات صادرات توجه کمي شده است. اين تحقيق سعي دارد تا اثرات مستقيم و غيرمستقيم برنامه هاي توسعه صادرات دولت را بر عملکرد صادرات شرکت ها در يک مدل جامع بررسي کند. اثرات غيرمستقيم برنامه هاي توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها توسط يک سري از متغير هاي سازماني و مديريتي، براي آزمون تجربي مفهوم سازي شده است. سوال اصلي اين تحقيق عبارتست از:
چگونه برنامه هاي توسعه صادرات بر عملکرد شرکت ها اثر مي گذارد؟
داده هاي اين تحقيق از شرکت هاي صنايع غذايي در استان خراسان رضوي جمع آوري شده و نتايج نشان مي دهد که بين برنامه هاي توسعه صادرات و عملکرد صادرات به صورت مستقيم و غيرمستقيم هيچ ارتباطي وجود ندارد.