مقاله بررسي عملكرد سيستم نشاسته كاتيوني-نانو سيليكا بر ماندگاري و آبگيري از خمير كاغذ شسته شده OCC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد سيستم نشاسته كاتيوني-نانو سيليكا بر ماندگاري و آبگيري از خمير كاغذ شسته شده OCC
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري نانو
مقاله نانو سيليكا
مقاله نشاسته كاتيوني
مقاله آبگيري
مقاله ماندگاري نرمه
مقاله پتانسيل زتا
مقاله پايانه تر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از فناوري هاي جديد در صنايع مختلف اهميت بسياري يافته است. در اين راستا پيشرفت هاي صورت گرفته در فناوري نانو‏، افق هاي جديدي پيش روي ما گشوده اند. در اين مطالعه از ذرات نانو سيليكاي آنيوني همراه با نشاسته كاتيوني به عنوان يك سيستم دوتايي، در بازيافت خمير كاغذ حاصل از كارتن باطله كنگره اي(OCC)  استفاده گرديد. با وجودي كه سيستم نشاسته كاتيوني – نانوسيليكا به عنوان سيستمي جديد تا حدود زيادي جايگاه خوبي در مبحث استفاده از الياف بكر پيدا كرده، تاكنون در بازيافت مورد توجه نبوده است. در اين تحقيق تلاش شد تا اثر اين سيستم بر فاكتورهاي مهمي نظير آبگيري و ماندگاري نرمه در خمير كاغذ شسته شدهOCC ، جهت ساخت تست لاينر بررسي شود. نتايج نشان داد كه استفاده از اين سيستم به ميزان قابل توجهي سبب بهبود آبگيري از خمير كاغذ شسته شده OCC مي گردد، به طوري كه آبگيري از ۳۴۲ ميلي ليتر (در خمير كاغذ پايه) بر اساس استاندارد درجه رواني كانادا (CSF) به حدود ۵۵۰ ميلي ليتر، در تيمار ۱٫۵ درصد نشاسته كاتيوني و ۰٫۹ درصد نانو سيليكا رسيد. همچنين ماندگاري نرمه كه در خمير كاغذهاي بازيافتي درصد بالايي از كل خمير كاغذ را تشكيل مي دهد نيز افزايش يافت. در اين مطالعه، پتانسيل زتا نيز به عنوان يك شاخص در شيمي پايانه تر مورد ارزيابي قرار گرفت.