مقاله بررسي عملكرد لاينهاي جديد کرم ابريشم و ارزيابي اثرات فصل و جنس بر عملکرد آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۷۰ تا ۷۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد لاينهاي جديد کرم ابريشم و ارزيابي اثرات فصل و جنس بر عملکرد آنها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم ابريشم
مقاله جنس
مقاله فصل
مقاله لاين
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مواج پور معين الدين
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غني پور ماني
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور مقايسه عملکرد هفت لاين جديد کرم ابريشم شامل لاينهاي با منشا ژاپني Xinhang1، Xinhang2،Xinhang3  و ۱۰۱۴۳۳ و لاينهاي با منشا چيني Koming1، Koming2 و Y در سه دوره پرورشي در قالب مدلهاي خطي تعميم يافته انجام شد. خصوصيات تعداد لارو زنده، تعداد شفيره زنده، درصد ماندگاري شفيره، تعداد پيله توليدي، درصد پيله خوب، درصد پيله متوسط، درصد پيله ضعيف، درصد پيله دوبل، وزن کل پيله خوب، وزن پيله ده هزار لارو، طول دوره لاروي، وزن کل پيله توليدي، وزن يک پيله، وزن قشر يک پيله و درصد قشر پيله مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزيه و تحليل نتايج اين آزمايش نشان داد مقاومت ژنتيکي لاينهاي چيني در سطح بالاتري نسبت به لاينهاي ژاپني قرار دارد و در برنامه هاي آميخته گري مي توان از پايه چيني به عنوان دهنده ژنهاي مقاومت استفاده نمود. وزن کل پيله توليدي خوب، در بهار، در گروه چيني بالاتر از گروه ژاپني بود .(P<0.05) وزن پيله توليدي ده هزار لارو تنها در دوره پرورشي پاييز تفاوت معني داري را درگروههاي ژاپني (۱۲۸۵۱ گرم) و چيني (۱۵۳۵۵ گرم) آشکار کرد.(P<0.05)  بنابراين برتري لاينهاي چيني در شرايط محيطي نامطلوب به اثبات مي رسد. اثر نسل روي تعداد کل پيله توليدي، درصد پيله خوب، متوسط و ضعيف، وزن کل پيله خوب، وزن پيله ده هزار لارو (P<0.001) و طول دوره لاروي  (P<0.001)معني دار بود، در حالي که روي درصد پيله دوبل تاثير معني داري نداشت. در کل دوره هاي پرورشي، لاينهاي Xinhang3 (34.16 درصد) و Y (19.42 درصد) به ترتيب بالاترين و پايين ترين درصد پيله متوسط را توليد کردند. در پرورش پاييزه لاين Xinhang2 (15.23درصد) و در بهار لاين ۱۰۱۴۳۳ (۷٫۱۸ درصد) بيشترين درصد پيله ضعيف را توليد کردند.