مقاله بررسي عملكرد کربن فعال پودري (PAC) درحذف تركيبات آلي طبيعي (NOM) از آب آشاميدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عملكرد کربن فعال پودري (PAC) درحذف تركيبات آلي طبيعي (NOM) از آب آشاميدني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه آب
مقاله کربن آلي محلول
مقاله کربن فعال پودري
مقاله تري هالومتان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جابريان بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سعداني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنيادي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كربن فعال پودري PAC به عنوان جاذب مناسبي براي مواد آلي شناخته شده است. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان كارايي استفاده از كربن فعال پودري درحذف كربن آلي محلول DOC در تصفيه خانه آب اصفهان است.
روش بررسي: افزايش PAC در سه مسير تصفيه خانه شامل: ۱٫ آبگير تا ورودي تصفيه خانه ۲٫ آبگير تا خروجي تصفيه خانه ۳٫ حوضچه اختلاط تا خروجي، توسط دستگاه جار شبيه سازي گرديد و پارامترهاي DOC، ميزان جذب در طول موج ۲۵۴ نانومتر اندازه گيري و پارامتر SUVA و ايزوترم جذب كربن فعال براي نمونه ها محاسبه گرديد.
يافته ها: تزريق كربن فعال در دزهاي ۱۰۰، ۸۰ ،۶۰ ،۴۰ ،۲۰ ميلي گرم در ليتر باعث پايين آمدن مقدار DOC و هم چنين كاهش ميزان جذب نمونه‌هاي برداشت شده از تمام مسيرها در طول موج ۲۵۴ نانومتر شد. ميانگين اين كاهش از آبگير تا خروجي تصفيه خانه (مسير دوم) بيش ترين مقدار بوده (۶۹٫۸±۳٫۹ درصد) و فرايند متداول تصفيه خانه قابليت حذف ۳۵% از DOC را دارا بود. مسير سوم داراي راندمان حذف (%۵۵±۷٫۵) بود. نتايج جذب كربن فعال از ايزوترم جذب فروندليچ تبعيت مي نمود.
نتيجه گيري: شبيه سازي افزودن كربن فعال در حوضچه اختلاط سريع همراه با منعقدكننده (مسير سوم) داراي راندمان حذف کم تري از ميزان مورد انتظار بود كه دليل اين امر را مي توان به كاهش تخلخل كربن فعال به علت اثر منعقدكننده روي آن نسبت داد. هم چنين بر اساس راندمان‌هاي مسيرهاي مختلف، افزودن كربن فعال در محل آبگير مناسب تر مي باشد.