مقاله بررسي عملکرد اقتصادي عمليات خاکي بولدوزر کوماتسو D60 در جنگل سري لولت – ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد اقتصادي عمليات خاکي بولدوزر کوماتسو D60 در جنگل سري لولت – ساري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بولدوزر کوماتسو D60
مقاله عمليات خاکي
مقاله زمان سنجي
مقاله توليد
مقاله هزينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارساخو آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعليان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جليلوند حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش مقدار توليد و هزينه ساعتي عمليات خاکي بولدوزر کوماتسو D60 در جاده هاي جنگلي درجه دو سري لولت واقع در حوزه آبخيز رودخانه تجن مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا اجزاي کار روزانه عمليات خاکي، شامل زمان  مفيد و غيرمفيد، تاخيرات فني، اجرايي و شخصي طي ۱۲ روز و در دامنه هاي موجود در دو شيب ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۵۰ تا ۷۰ درصد زمان سنجي شد. مقدار توليد روزانه با برداشت پروفيل هاي عرضي مسير پيش بر و نهايي در فواصل ۲۰ متر و محاسبه حجم عمليات خاکي به دست آمد. هزينه ساعتي بولدوزر و سيستم به روش معمول برآورد شد. نتايج آزمون توکي نشان داد که بين طول مسير احداث شده در شيب هاي ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۵۰ تا ۷۰ درصد تفاوت معني داري وجود نداشت. اين موضوع در مورد حجم عمليات خاکي نيز صادق بود. اما با افزايش شيب دامنه، حجم ساعتي عمليات خاکي و حجم کار به ازاي هر متر احداث مسير افزايش پيدا کرد و در مقابل از ميزان پيشرفت طولي کار کاسته شد. مقدار توليد عمليات خاکي بولدوزر طي زمان مفيد انجام کار در شيب ۳۰ تا ۷۰ درصد، ۱۴۴٫۹۲ مترمکعب در ساعت و ۲۲٫۸۷ متر طول در ساعت بود. هزينه بولدوزر و سيستم به ترتيب ۱۲۱۸۹۰٫۷ و ۲۸۶۸۹۰٫۷ ريال در ساعت برآورد شد. در نهايت از تقسيم هزينه ساعتي سيستم بر مقدار توليد، هزينه توليد سيستم به دست آمد که در شيب ۳۰ تا ۷۰ درصد براي هر مترمکعب ۱۹۷۹٫۶۵ ريال و براي هر متر عمليات خاکي ۱۲۵۴۴٫۴۱ ريال بود.