مقاله بررسي عملکرد بست هاي قورباغه اي در رفتار مخازن هوايي فولادي در برابر زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد بست هاي قورباغه اي در رفتار مخازن هوايي فولادي در برابر زلزله
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بست هاي قورباغه اي
مقاله مخازن هوايي
مقاله رفتار لرزه اي
مقاله مهندسي زلزله
مقاله زلزله ۱۳۸۵ سيلاخور (ايران)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بست هاي قورباغه اي كه در صنعت به عنوان مهاركش معرفي مي شوند، مورد استفاده زيادي در سازه هاي خاص دارند. استفاده از اين بست ها در سازه هاي مهمي نظير محازن هوايي و دکل هاي مخابراتي از يک سو و عدم آگاهي از رفتار دقيق انواع مختلف آنها از سوي ديگر، موجب اهميت بررسي رفتار اين بست ها تحت اثر زلزله مي شود. در سازه هايي که داراي بست قورباغه اي بوده و در زلزله ها آسيب ديده اند، مشاهده مي گردد که اکثر آسيب ها در اين بست ها رخ داده است. در آيين نامه هاي موجود سازه هاي فولادي به طور محدود به اين موضوع پرداخته شده است. استاندارد AISC انواع مجاز اين بست ها و مشخصات فني آنها را با ذکر ظرفيت مجاز بيان نموده است. با توجه به اينکه انتخاب بست هاي قورباغه اي بر مبناي ظرفيت کششي عضو مهاربند صورت مي گيرد؛ مطالعات انجام شده در اين مقاله با فرض اطلاع از بار طراحي لرزه اي مهاربند، با در نظر گرفتن ملاحظات ديناميکي، صورت گرفته است. در نتيجه فقط به بررسي عملکرد بست هاي قورباغه اي در سازه پرداخته شده است. در اين مقاله بعد از شناسايي انواع بست هاي قورباغه اي مورد استفاده در صنعت ساختمان و استانداردها و دستورالعمل هاي مرتبط، عملکرد آنها در يکي از زلزله هاي ايران (زلزله فروردين ماه سال ۱۳۸۵ سيلاخور) مورد بررسي قرار گرفته است. سپس تعدادي از بست هاي موجود براي انجام آزمايش کشش انتخاب شدند. با استفاده از نتايج حاصل از منحني هاي نيرو تغيير مکان دستگاه کشش و کرنش سنج هايي که بر روي بست ها نصب شده بود، سعي گرديد تا درک بهتري از رفتار اين اجزا حاصل شود. نتايج حاصل از بررسي رفتار اين بست ها، نمايانگر نامناسب بودن نوع اتصالات آنها خصوصا در بست هاي قورباغه اي از نوع قلابدار است. تغيير شکل نامناسب قلاب تحت اثر کشش وارده باعث عدم توسعه شکل پذيري مناسب در رفتار بست مي گردد. اين نتيجه هم در مطالعات آزمايشگاهي و هم در مشاهدات آسيب هاي زلزله سيلاخور مشاهده گرديد.