مقاله بررسي عملکرد ترکيبات بازدارنده آلکيل بنزني بر کنترل تشکيل لخت هاي آسفالتني سه نمونه نفتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۱۶ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد ترکيبات بازدارنده آلکيل بنزني بر کنترل تشکيل لخت هاي آسفالتني سه نمونه نفتي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسفالتن
مقاله ترکيبات بازدارنده
مقاله طيف سنجي مادون قرمز نزديک
مقاله نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني نظر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر آمفيفيل هاي بازدارنده دودسيل بنزن سولفونيک اسيد (DBSA) و دودسيل رزورسينول (DR) از مشتقات آلکيل بنزني براي کنترل نقطه شروع تشکيل فاز جامد بر سه نمونه نفت خام ايران مورد بررسي تجربي قرار گرفتند. در اين بررسي تکنيک طيف سنجي مادون قرمز نزديک در تعيين نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني در حضور و يا غياب ترکيبات بازدارنده، در غلظت هاي مختلف به روش تيتراسيون با عامل رسوب دهنده نرمال هپتان به کار گرفته شد.
جابجايي نقطه تشکيل به دليل حضور ترکيب بازدارنده به عنوان شاخصي در تاخيراندازي تشکيل آسفالتن و پايدارسازي نمونه ها به کار گرفته شد. ارتباط بين پارامترهاي ساختاري آسفالتن و جابجايي نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني در نمونه هاي نفتي در حضور ترکيبات بازدارنده برقرار شد. ترکيب دودسيل بنزن سولفونيک اسيد موثرتر از دودسيل رزورسينول در کنترل نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني سه نمونه نفت خام ارزيابي شد. به کارگيري غلظت هاي ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ppm  از ترکيب دودسيل بنزن سولفونيک اسيد در هر سه نمونه نقش کنترلي مناسبي ايفا می کند. در غلظت هاي بالا از اين دو بازدارنده، فرايند افزايش جابجايي نقطه شروع تشكيل لخته هاي آسفالتني، روند كاهشي نشان می دهد.