مقاله بررسي عملکرد تعاوني هاي توليد در کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد تعاوني هاي توليد در کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني هاي توليد
مقاله مهاجرت
مقاله رضايت شغلي
مقاله مشارکت در توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باصري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر، شناسايي و تحليل نقش تعاوني هاي توليد بر توسعه روستايي در ايران در استانهاي فارس، خراسان (رضوي، شمالي و جنوبي)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد. به منظور اثربخشي نقش تعاوني هاي توليد روستايي در کمک به شرايط اقتصادي و اجتماعي اعضا، شناخت اثرات اقتصادي آنها در قالب متغيرهاي اقتصادي نظير بازدهي عوامل توليد، اثر بخشي بر سطح توليد و درآمد خانوار، ميزان احياي اراضي، امکان ايجاد صنايع تبديلي، استفاده از تکنولوژي جديد در قالب ماشين آلات و همچنين شناخت آثار اجتماعي آنها از طريق ارزشيابي ميزان رضايت و مشارکت اعضا، وضعيت مهاجرت، رشد آگاهي، بهبود در رفاه اجتماعي اعضا، تقسيم کار و تخصص گرايي و بهره مندي از دوره هاي آموزشي در شرکت هاي تعاوني توليد ضرورت دارد.
بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي سهميه اي و به صورت تصادفي از بين اعضاي تعاوني هاي توليد استانهاي مذکور، نمونه اي به حجم ۲۱۲ تعاوني انتخاب و تجزيه و تحليل داده ها به صورت توصيفي و استنباطي استخراج گرديد.
نتايج نشان مي دهد که تعاوني هاي توليد درکاهش ميزان مهاجرت، افزايش مشارکت در امور توليدي و اجتماعي، جذب نيروي کار خارج از خانوار و تغيير نگرش از نگاه سنتي به کشاورزي به نگاه تجاري در بين اعضا و افزايش خودآگاهي اجتماعي، نقش موثري داشته اند.