مقاله بررسي عملکرد مديريت مشارکتي آبياري در ايران «مطالعه موردي تعاوني آب بران تجن» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد مديريت مشارکتي آبياري در ايران «مطالعه موردي تعاوني آب بران تجن»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني آب بران
مقاله بازار آب
مقاله بهره وري کل عوامل توليد
مقاله تجن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاهبازصالحي نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: كوپاهي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نظري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکل هاي آب بران يکي از الگوهاي تشکيل و توسعه بازار آب و مجراي انتقال مديريت آب از بخش دولتي به مصرف کنندگان آب است که در سال هاي اخير در بحث مديريت منابع آب در بخش کشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. در ايران نيز تلاش هايي در اين زمينه شکل گرفته و بر اساس اين سياست، اقدام به توسعه و تشکيل تعاوني هاي آب بران در اراضي تحت پوشش برخي از شبکه هاي آبياري و زهکشي پاياب سدها شده است. با توجه به نوپايي اين تجربه در کشور نياز است که عملکرد اين نهادها مورد ارزيابي و پايش قرار گيرد. بر اساس اين ضرورت در اين پژوهش سعي شد، عملکرد تعاوني آب بران تجن در استان مازندران به صورت موردي از سه جنبه افزايش بهره وري کل عوامل توليد، جلب رضايت اعضا و همچنين شاخص هاي عملکرد مديريتي مورد بررسي قرار گيرد. نتايج مطالعه نشان داد که اعضاي اين تعاوني از راندمان آبياري، بازدهي اقتصادي آب و بهره وري کل عوامل توليد بالاتري نسبت به زارعين مجاور خود (کشاورزان خارج از محدوده تعاوني) برخوردار هستند. افزون بر اين، تعاوني مذکور موفق به جلب رضايت و اعتماد حدود ۶۵ درصد از کشاورزان عضو شده است که از عوامل موثر بر رضايت آنها آموزش و ترويج و همچنين مسايل و قشربندي هاي اجتماعي است. نسبت خودکفايي مالي و نسبت وصول آب بها در اين شرکت به ترتيب ۷۹ و ۶۵ درصد برآورد شده است.