مقاله بررسي عملکرد نظام پرداخت ها در کشور مالزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد نظام پرداخت ها در کشور مالزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهچرا مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام پرداخت سازوكاري است كه مي تواند وجه را از حسابي در يك بانك به حسابي در بانك ديگر منتقل نمايد و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد مانند رگ هايي است كه پول را به بنگاه هاي مختلف اقتصادي مي رساند. بنابراين راهبري و نظارت بر عملكرد صحيح، دقيق و بدون نقص نظام پرداخت در بخش پولي كشور، يكي از وظايف اصلي بانك هاي مركزي در جهان امروز به شمار مي رود. با توجه به مسايل، مشكلات و چالش هاي پيش روي شبكه بانكي كشور و لزوم حركت آن به سوي تحول در راهبردها و شيوه هاي خدمت رساني به مشتريان، تجديد ساختار تبادل اطلاعات بين بانكي، ضروري به نظر مي رسد تا با ايجاد محوري در ميان شبكه بانكي، موجبات ايجاد هماهنگي در حركت بانك هاي كشور به سوي بانكداري مبتني بر فناوري فراهم شود. با توجه به ايجاد اركان نظام جامع پرداخت ها در كشور و تهيه مقدمات پياده سازي اين نظام، استفاده از تجربيات ساير كشورها، خصوصا كشورهاي در حال توسعه با مختصات جمعيتي و اقتصادي ايران، مي تواند در آشنايي بيشتر با اهداف و مخاطرات پياده سازي اين نظام راهگشا باشد.