مقاله بررسي عملکرد هيدروسيکلون هاي اوليه و ثانويه مدار خردايش کارخانه فسفات اسفوردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد هيدروسيکلون هاي اوليه و ثانويه مدار خردايش کارخانه فسفات اسفوردي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفوردي
مقاله فسفات
مقاله هيدروسيکلون
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني احمدآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پوركريمي ضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: نوع پرست محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهميت موضوع طبقه بندي مواد در مدارهاي خردايش، با نمونه گيري به مدت يک هفته از خوراک، سرريز و ته ريز هيدروسيکلون هاي اوليه و ثانويه موجود در مدار خردايش کارخانه فسفات اسفوردي، عملکرد اين هيدروسيکلون ها بررسي شد. در اين راستا ابتدا نمونه هاي تهيه شده تجزيه سرندي و پس از رسم نمودارهاي دانه بندي بخش هاي مختلف (شامل خوراک، ته ريز و سرريز هيدروسيکلون هاي اوليه و ثانويه)، d80 آنها محاسبه شد. نتايج حاصل،  d80هاي ميانگين بخش هاي مختلف خوراک، ته ريز و سرريز هيدروسيکلون اوليه را به دست داد که به ترتيب برابر ۲۳۸٫۷، ۲۳۶٫۵ و ۱۰۰٫۹ ميکرون و براي خوراک و ته ريز هيدروسيکلون ثانويه به ترتيب برابر ۱۰۰٫۹ و ۹۴٫۱ ميکرون بودند. درباره هيدروسيکلون اوليه با رسم منحني هاي توزيع و حد جدايش هاي حاصل از آنها، حد جدايش هاي واقعي و اصلاح شده به ترتيب برابر ۳۵ و ۴۵ ميکرون به دست آمد، در حالي که بر اساس طراحي، اين مقدار معادل ۱۰۰ ميکرون در نظر گرفته شده است. با توجه به عملکرد نامطلوب اين هيدروسيکلون، سعي شد تا با نرم افزارهاي شبيه سازي بررسي شود. نتايج حاصل درباره هيدروسيکلون اوليه، حاکي از حد جدايش ۸۰ ميکروني و افت فشار ۱۹۲٫۳۰ کيلوپاسکال در طبقه بندي ابعادي ذرات بود. در ادامه مقدار باردرگردش معادل ۹۳۱٫۸۴ درصد به دست آمد (در طراحي اوليه کارخانه، اين مقدار معادل ۱۵۰ درصد در نظر گرفته شده است) و مشخص شد که يکي از دلايل اصلي بالا بودن باردرگردش مي تواند نرخ خوراک دهي بالا به هيدروسيکلون باشد. بنابراين براي رفع اين مشکل، به بررسي نتايج احتمالي حاصل از اضافه کردن يک هيدروسيکلون به صورت سري و يا موازي در مدار خردايش به کمک نرم افزار BMCS پرداخته شد. نتايج حاصل از جانمايي هيدروسيکلون به صورت موازي دلالت بر به دست آمدن حد جدايش ۸۶ ميکرون با افت فشار ۶۲٫۹۱ کيلوپاسکال را داشت که براي مدار مطلوب است.