مقاله بررسي عملکرد واحدهاي زلال سازي و اشعه ماورا بنفش (UV) در تصفيه و گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد واحدهاي زلال سازي و اشعه ماورا بنفش (UV) در تصفيه و گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشعه UV
مقاله پساب
مقاله زلال سازي
مقاله گندزدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري به خصوص در مصارف کشاورزي مستلزم گندزدايي پساب تا حد استاندارد مي باشد. کاربرد اشعه UV به دليل معايب کمتر در مقايسه با ساير گندزداها، در نقاط مختلف دنيا در حال گسترش است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي امکان تصفيه و گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان با واحد زلال سازي و اشعه UV مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از يک واحد زلال ساز و دو نوع سيستم گندزدايي فرابنفش کم فشار (LP) و فشار متوسط (MP) جهت گندزدايي پساب ثانويه استفاده شد. پارامترهاي ميکروبي کليفرم کل و مدفوعي، استرپتوکوک مدفوعي و همچنين پارامترهاي شيميايي کل مواد معلق TSS (Total Suspended Solids)، آهن، سختي، جذب و عبور اشعه UV در نمونه هاي برداشت شده قبل و بعد از واحدها مورد آزمايش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماري t زوجي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: متوسط عبور اشعهUV در طول موج ۲۵۴nm254 (نانومتر) از پساب زلال شده ۳۴ درصد و ميزان جذب اشعه۰٫۴۷au/cm  بدست آمد. در گندزدايي پساب زلال شده توسط لامپ LP،MP  و تلفيق هر دو نوع لامپ، به ترتيب در دوز اشعه ۴۰۰، ۵۷۶ و  407mws/cm2(ميلي وات ثانيه بر سانتي متر مربع) غلظت کليفرم ها به حد استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ايران (۴۰۰ FC/100ml و ۱۰۰۰TC) رسيد و تعداد استرپتوکوک مدفوعي در دوزهاي ۴۰۰mws/cm2،۴۲۲  و ۴۰۷mws/cm2 تا ۵log کاهش يافت (P<0.05). حداکثر رشد مجدد کليفرم ها در پساب گندزدايي شده با لامپ LP بوده که حدود ۷ درصد مشاهده شد. بيشترين مقدار رسوب تشكيل شده در سطح لامپ ها در TSS=48mg/l بود در حالي که غلظت هاي سختي کل و آهن به ترتيب ۲۴۹ و ۰٫۴۸ ميلي گرم در ليتر بود.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان داد که با بهبود نفوذ اشعهUV به دليل ته نشيني ذرات و لخته هاي درشت، گندزدايي پساب زلال شده با زمان پرتودهي نسبتا بالا در دوزهاي متداول مقدور است. هر چند که جهت ارتقا کيفي پساب و گندزدايي دبي بيشتر، پيشنهاد مي شود که قبل از محل نصب لامپ ها از سيستم تصفيه پيشرفته مانند فيلتراسيون استفاده شود.