مقاله بررسي عملکرد يک الگوريتم پيشنهادي در کنترل نيمه فعال يک ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زلزله شناسي و مهندسي زلزله از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد يک الگوريتم پيشنهادي در کنترل نيمه فعال يک ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، عملکرد يک الگوريتم که پيش از اين پيشنهاد شده در مقايسه با دو روش کنترل ديگر در کنترل نيمه فعال يک ساختمان مرجع داراي سامانه جداسازي لرزه اي غيرخطي که توسط يک گروه تحقيقاتي در محيط نرم افزاري MATLAB® و SIMULINK® ارايه گرديده، بررسي شده است. الگوريتم مورد نظر به گونه اي طراحي گرديده که منحني هاي هيسترزيس برش پايه ايجاد شده در ساختمان، مشابه منحني هاي هيسترزيس ايجاد شده توسط تکيه گاههاي اصطکاکي باشند. در کنار سامانه کنترلي ياد شده و براي مقايسه نتايج، از سامانه کنترل غيرفعال با ميراگرهاي روغني با رفتار ويسکوز و همچنين سامانه کنترل نيمه فعال با ميراگرهاي متغير کنترل شده توسط الگوريتم اسکاي – هوک استفاده شده  است. تحليلها تحت هفت جفت شتابنگاشت صورت گرفته است. نمودارهاي هيسترزيس نيروي ميراگر در مقابل تغييرمکان تحت اين تحريکها ارايه شده اند. نتايج نشان مي دهند روشهاي نيمه فعال مورد بررسي نسبت به روش غيرفعال داراي شاخصهاي عملکردي مناسبتري هستند. روش کنترل پيشنهادي در مواردي در مقايسه با روش اسکاي – هوک در کاهش پاسخها در اين مساله موفق عمل نموده، اما تغييرات ناگـهاني در نيروي ميراگرها توسط اين الگوريتم موجب افزايش شتاب طبقات گرديده و در مجموع عملکرد آن را نسبت به الگوريتم اسـکاي – هـوک کاهش داده است.