مقاله بررسي عملکرد پروپيلن و پوشال درخت صنوبر (Populus alba)، به عنوان پالايشگر زيستي، بر کيفيت آب، رشد و بازماندگي بچه ماهي کپور (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در سيستم مدار بسته پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد پروپيلن و پوشال درخت صنوبر (Populus alba)، به عنوان پالايشگر زيستي، بر کيفيت آب، رشد و بازماندگي بچه ماهي کپور (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در سيستم مدار بسته پرورشي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالايشگر زيستي
مقاله پرورش ماهي
مقاله پوشال صنوبر
مقاله سازگان مدار بسته
مقاله کيفيت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول مدت شش هفته عملکرد دو نوع بستر، يکي مصنوعي از جنس پلي پروپيلن و ديگري از جنس پوشال (درخت صنوبر)، به عنوان پالايشگر زيستي بر رشد و بازماندگي بچه ماهي کپور معمولي و کاهش آمونياک کل در يک سازگان مدار بسته پرورش ماهي مورد بررسي قرار گرفت. ميزان ماندگاري ماهيان در بين تيمارها اختلاف معني داري را نشان داد و در بستر پوشال و بستر مصنوعي به ترتيب ۳٫۳۳ ± ۹۶٫۶۷ و ۳٫۵۰ ± ۹۲٫۳۱ درصد بود. وزن انفرادي ماهيان در بستر پوشال و بستر مصنوعي به ترتيب از ۰٫۲ ± ۳٫۴ به ۰٫۱۷ ± ۷٫۳۲ و ۰٫۱± ۵٫۲۳ (SD ± ميانگين) گرم رسيد. ميزان غلظت نيتروژن کل، آمونياک و نيترات اختلاف معني داري را در بين دو تيمار در پايان آزمايش نشان دادند. آمونياک کل در تيمارهاي پوشال و بستر مصنوعي به ترتيب ۰٫۰۴ ± ۰٫۲ و ۰٫۰۱ ± ۰٫۴۴ ميلي گرم در ليتر در پايان آزمايش بود. نيتروژن کل در تيمارهاي حاوي پوشال و پلي پروپيلن به ترتيب ۰٫۱۴ ± ۱٫۷ و ۰٫۲۰ ± ۰٫۸۴ ميلي گرم در ليتر در پايان آزمايش بود. اين آزمايش نشان داد که پوشال صنوبر را مي توان به عنوان يک پالايشگر زيستي در يک سازگان مدار بسته پرورشي ماهي بکار برد.