مقاله بررسي عملکرد پيل سوختي اکسيد جامد صفحه اي در ساختار تقويت شده آندي همراه با تبديل داخلي سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد پيل سوختي اکسيد جامد صفحه اي در ساختار تقويت شده آندي همراه با تبديل داخلي سوخت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيل سوختي اکسيد جامد صفحه اي
مقاله ساختار تقويت شده آندي
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله تبديل داخلي سوخت
مقاله تلفات ولتاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پور پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: امي فتح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله عملکرد يک پيل سوختي اکسيد جامد صفحه اي در ساختار تقويت شده آندي با استفاده از يک مدل عددي مورد بررسي قرار گرفته است. معادلات در نظر گرفته شده شامل قوانين بقا جرم، انرژي و مومنتوم به همراه معادلات الکتروشيميايي و سينتيک واکنش سوخت مي باشند. به منظور افزايش دقت مدل آناليز الکتروشيميايي کامل، کميت هاي ترموديناميکي و فيزيکي متغير با دما، مدل تشعشع بين سطوح جامد سلول و ۵ لايه دمايي درون مدل در نظر گرفته شده اند. مدل بر اساس نتايج تجربي و عددي موجود معتبرسازي شده است. نتايج حاصل از مدل نشان مي دهد که به ترتيب تلفات فعال سازي کاتد، آند و اهمي نقش هاي مهمي در کاهش ولتاژ مدار باز سلول دارند. توزيع کسر مولي اجزا نيز نشان مي دهد که فرآيند تبديل داخلي سوخت به علت دماي پايين عملکرد سلول تا ۸۰% طول سلول ادامه مي يابد و اين فرآيند نقش بسيار مهمي در توزيع دما در سلول دارد.