مقاله بررسي عملکرد کارکنان واحدهاي صنعتي در آزمون نوروپسيکولوژي بنتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد کارکنان واحدهاي صنعتي در آزمون نوروپسيکولوژي بنتون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد کارکنان
مقاله نوروپسيکولوژي
مقاله آزمون بنتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي پور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شادلو مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: برون پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد کارکنان واحدهاي صنعتي در آزمون نوروپسيکولوژي بنتون بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه واحدهاي صنعتي شهر گرمسار در سال ۱۳۸۸ بود که ۳ واحد آن به صورت نمونه در دسترس انتخاب شد و از ميان آنها تعداد ۱۰۰ نفر به صورت تصادفي در سطوح تحصيلي، رده هاي شغلي و سنين متفاوت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون نوروپسيکولوژي بنتون بود. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که ميانگين عملکرد افراد در سنين بالا کم بوده و به کندي افزايش پيدا کرده است. در سطوح تحصيلي ليسانس به بالا بيشترين ميانگين و سيکل به پايين کمترين ميانگين عملکرد مشاهده شده و بين سن و دوره هاي تحصيلي در عملکرد نوروپسيکولوژي کارکنان تفاوت وجود دارد.