مقاله بررسي عناصر جهان متن بر اساس رويکرد بوطيقاي شناختي در يوزپلنگاني که با من دويده اند اثر بيژن نجدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عناصر جهان متن بر اساس رويکرد بوطيقاي شناختي در يوزپلنگاني که با من دويده اند اثر بيژن نجدي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهان متن
مقاله جهان گفتمان
مقاله جهان زيرشمول
مقاله بوطيقاي شناختي
مقاله يوزپلنگاني که با من دويده اند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي اصفهاني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد ادبي به دليل وجود محدوديت هايي قادر به اتصال «جهان متن» به جهان خواننده و بررسي همه زواياي متن داستاني نيست. به اين منظور نياز به نظريه اي است که هم از ديدگاه علمي و هم از ديدگاه خلاقيت ادبي بتواند وارد فضاي متن شود. نظريه جهان هاي متن در بوطيقاي شناختي اين امکان را ايجاد مي کند. در اين مقاله به تحليل مجموعه داستان بيژن نجدي به نام يوزپلنگاني که با من دويده اند، با توجه به لايه هاي مختلف جهان هاي متن مي پردازيم. پرسش هاي پژوهش اين است: آيا نظريه «جهان متن» قادر است عناصري را که به ساخت روايت داستان هاي نجدي منجر مي شود، شناسايي کند؟ و ديگر اينکه توليد و دريافت جهان داستاني نجدي چگونه از ديگر نويسندگان متمايز مي شود؟ فرضيه پژوهش نيز اين است که سه لايه «جهان گفتمان»، «جهان متن» و «جهان زيرشمول» هرکدام بخشي از روايت داستاني را شکل مي دهند. در پاسخ به پرسش دوم، فرض بر اين است که نجدي در آثار خود، با ايجاد عناصر مشترک در همه داستان ها جهان گفتماني منسجمي ايجاد مي کند و بدين سان داستان هاي مجزا را به صورتي نامريي به هم مرتبط مي کند؛ اين ويژگي او را از ديگر نويسندگان متمايز مي کند. با توجه به مطالعه آثار او، هر جهان مي تواند جهان هاي ديگري را در خود درونه گيري کند و به شکل گيري فضاي داستاني با شگردهاي مختلف روايي بينجامد. جهان هاي زيرشمول به ساخت روايت داستاني با استفاده از فعال سازي داستان هاي زيرساختي مي انجامد که مشخصه اصلي آثار نجدي است.