مقاله بررسي عناصر سبکي در شعر ازرقي هروي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عناصر سبکي در شعر ازرقي هروي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازرقي
مقاله شعر
مقاله سبک
مقاله عناصر سبکي
مقاله بسامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: خلوصي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي ويژگيهاي سبک شناختي شعر ازرقي هروي شاعر نيمه دوم قرن پنجم ميپردازد و سروده هاي اين سراينده را بر اساس موازين سبک شناسي و بدور از کلي گوييهايي که درباره وي، مطرح شده است مورد کند و کاو قرار ميدهد در اين مقاله سيصد بيت براي بررسي عناصر شعري و زباني و تمام ديوان براي بررسي عناصر فکري اين شاعر به کمک آمار بررسي ميشوند.