مقاله بررسي عناصر سنگين (سرب، جيوه و کادميوم) در ماهيان بومي آب شيرين شيربت (Barbus grypus) و بياح (Liza abu) صيد رودخانه هاي کارون و کرخه در فصل زمستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عناصر سنگين (سرب، جيوه و کادميوم) در ماهيان بومي آب شيرين شيربت (Barbus grypus) و بياح (Liza abu) صيد رودخانه هاي کارون و کرخه در فصل زمستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيربت
مقاله بياح
مقاله عناصر سنگين
مقاله خوزستان
مقاله کارون و کرخه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در زمستان ۱۳۸۸ به منظور بررسي ميزان عناصر سنگين سرب، جيوه و کادميوم در عضله، آبشش و کبد ماهيان شيربت (Barbus grypus) و بياح (Liza abu) رودهاي کارون و کرخه انجام شد. سنجش عناصر سنگين از روش هضم مرطوب و به کمک دستگاه جذب اتمي Perkin Elemer 4100 انجام شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد غلظت فلز سرب در اندام هاي مختلف دو گونه در دو رود نسبت به ساير عناصر بيشتر مي باشد (P>0.05) همچنين غلظت عناصر سنگين در آبشش و کبد نسبت به عضله بالاتر مي باشد (P<0.05) از طرفي غلظت عناصر سنگين در رود کارون نسبت به رود کرخه بيشتر بود (P<0.05). نتايج غلظت عناصر سنگين نشان داد آلودگي به فلزات سنگين در ماهي شيربت نسبت به بياح بالاتر مي باشد (P<0.05). نتايج اين بررسي نشان داد تجمع عناصر سنگين به آلودگي محل زندگي ماهيان، اندام مورد بررسي، نوع عنصر سنگين و نوع گونه ماهي بستگي دارد.