مقاله بررسي عناصر سنگين کروم، کادميوم، سرب و مواد آلي در سفيدرود با نگرشي بر منشا زمين ساختاري آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عناصر سنگين کروم، کادميوم، سرب و مواد آلي در سفيدرود با نگرشي بر منشا زمين ساختاري آنها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيدرود
مقاله فلزات سنگين
مقاله مواد آلي
مقاله منابع آلاينده
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي شمس آباد پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: معطر فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، به منظور بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي و اندازه گيري غلظت فلزات سنگين کروم، کاديوم، سرب و مواد آلي، نمونه هاي آب و رسوب از ۵ ايستگاه در طول مسير رودخانه سفيد رود در پاييز و زمستان سال ۱۳۸۸ جمع آوري گرديد. با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، نقشه زمين شناسي توپوگرافي، پهنه بندي و کاربري اراضي مناطق مجاور رودخانه مشخص گرديد. نتايج نشان داد که غلظت کاديوم و سرب در نمونه هاي آب ايستگاه گنجه نزديک به حد مجاز و يا بيشتر بود و بالاترين مقدار غلظت فلزات کروم و کاديوم در نمونه هاي رسوب ايستگاه گنجه مشاهده گرديد. اين مطالعه، فعاليت هاي صنعتي و تخليه فاضلاب هاي شهري و روستايي را علت آلودگي رسوبات رودخانه به کاديوم و سرب مشخص نمود. مواد آلي استخراجي از نمونه هاي آب نشان داد که علاوه بر وجود آلودگي هيدروکربن هاي نفتي، ترکيبات ناشناخته اي با منشا احتمالي از کود و سموم آلي کشاورزي و يا فعاليت هاي صنعتي مرتبط با مواد آلي به عنوان آلاينده هاي آلي در بعضي از ايستگاه ها وجود دارد. بر اساس نقشه هايGIS ، ساختارهاي زمين شناسي واقع در حوضه آبريز بالا و مياندست رودخانه، نقش مستقيم و بارزي در مورد فلزات سنگين سه گانه به رودخانه سفيد رود ندارد.