مقاله بررسي عناصر طبيعت در کتاب فارسي دوم دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ادبيات كودك از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عناصر طبيعت در کتاب فارسي دوم دبستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دبستان
مقاله دستوري-واژگاني
مقاله زبان شناسي
مقاله سخن کاوي انتقادي
مقاله عناصر طبيعت
مقاله کتاب فارسي
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمل صالح احيا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: كارگران ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر کتاب فارسي دوم دبستان که از پايه اي ترين کتاب هاي درسي به شمار مي رود، از منظر يکي از جلوه هاي پر اهميت رفتارهاي اجتماعي-فرهنگي در جهان معاصر، يعني از زاويه توجه به محيط زيست، بررسي مي شود. به همين منظور عناصر طبيعت به هشت دسته عمده: جانوران، پرندگان، گياهان، خوراکي ها، آسماني ها، آب، و زميني ها تقسيم شدند. سپس تمام موارد مربوط از کتاب استخراج گرديد و بر اساس نظريه هاي زبان شناسانه و به طور خاص بر اساس «سخن کاوي انتقادي» و مطابق با الگوي «دستوري-واژگاني» بررسي و تحليل شدند.
نخستين نتيجه به دست آمده نشان مي دهد که عناصر طبيعت در کتاب مورد بررسي، به طور کلي از موضع قدرت بهره مند نيستند. در بررسي دقيق تر و جزء به جزء، آشکار مي شود که در ميان عناصر طبيعت، نخست پرندگان و به دنبال آن آسمان و وابسته هاي آن در بالاترين مدارج قدرت قرار دارند و در مقابل آن ها عناصر مربوط به زمين و خوراک در مدارج پايين تر و سپس آب و آن چه مربوط به آن است در پايين ترين مرحله قرار دارند. گياهان و جانوران نيز با بهره مندي از قدرتي متوسط، در ميان دسته هاي ياد شده قرار گرفته اند.