مقاله بررسي عناصر موسيقايي در غزل سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عناصر موسيقايي در غزل سعدي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدي
مقاله غزليات
مقاله نظام موسيقايي
مقاله وزن
مقاله رديف
مقاله هم آوايي
مقاله بديع لفظي و معنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديش پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زبان شعري سعدي، که به سهل ممتنع معروف است، با در کنار هم قرار گرفتن عناصري بسيار شکل گرفته است. يکي از مهم‌‌‌ ترين اين عناصر در غزليات سعدي، توازن موسيقايي است. اين نظام موسيقايي، عواملي شناخته شده از قبيل وزن، قافيه، رديف و هماهنگي هاي صوتي و آوايي دارد و برخي از مباحث بديع لفظي و معنوي مانند جناس و سجع و تضاد هم در شکل گيري آن موثر است. شناخت اين عوامل، پژوهندگان را در دست يابي به رابطه هاي پيدا و پنهان کلامي و دريافت رازهاي سخن سعدي ياري خواهد داد. در اين مقاله با بسامدگيري اين عوامل در دويست غزل انتخابي، براي رسيدن به نظام مذکور تلاش شده است.