مقاله بررسي عنصر «حسرت» در اندوهيادهاي شاعران معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عنصر «حسرت» در اندوهيادهاي شاعران معاصر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرثيه سرايي
مقاله شعر معاصر
مقاله حسرت
مقاله غم غربت
مقاله اندوهياد (سوگ سرود)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي پندري يداله
جناب آقای / سرکار خانم: كهدويي محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرثيه، شعري است که در ماتم گذشتگان و تعزيت بازماندگان و اظهار تاسف و تالم بر مرگ عزيزان از دست رفته يا حوادث و بلاياي ناگهاني يا طبيعي و… سروده شده است.
سوگ سروده هاي اديبان براي ديگر شاعران را مي توان از قديم ترين انواع شعر رثائيه دانست که نخستين نمونه هاي آن در ديوان رودکي در رثاي شاعري به نام مرادي و يا در مرثيه شهيد بلخي يافت مي شود.
در دوره معاصر نيز، سرودن اندوهياد براي شاعران توسط دوستان و حتي گاهي دشمنان آنها وجود دارد که غير از اداي حق دوستي، عواملي چون تحريک حس همکاري، شعر دوستي و رابطه ادبي، علت سرودن آن بوده و در مقايسه با انواع ديگر مرثيه، به سبب اصالت احساس آن واجد ارزش ادبي بيشتري است؛ مانند سوگ سروده ملک الشعراي بهار براي ايرج ميرزا و يا اندوهيادهايي که در سوگ شاعراني چون اخوان ثالث، سپهري، فرخزاد، شاملو و…. سروده شده است.
در اين مقاله، ابتدا اندوهيادهايي که شاعران معاصر در سوگ ديگر شاعران سروده اند، از منابع مختلف استخراج شده، سپس به بررسي عنصر«حسرت» و جنبه هاي مختلف آن در اشعار کلاسيک و نيمايي پرداخته مي شود و همراه با ذکر شاهد، تحليلي از آن صورت مي گيرد و در پايان نيز، نتيجه بحث ارايه مي گردد.