مقاله بررسي عنصر شخصيت در حکايت هاي بوستان سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عنصر شخصيت در حکايت هاي بوستان سعدي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدي
مقاله بوستان
مقاله عنصر شخصيت
مقاله مثبت
مقاله منفي
مقاله مرد
مقاله زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادكوه اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيرامامي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلاغت و رسايي سخن شيخ اجل با عوامل متعددي پيوند دارد. او از هر فرصتي براي به اوج رساندن کلام خود و تسخير بيشتر مخاطب بهره مي جويد. اگرچه هدف اصلي سعدي حکايت پردازي نبوده است، بلکه از حکايت بيشتر به عنوان ابزاري براي تبيين دقيق تر اهداف تعليمي و تربيتي خويش و همراه کردن مخاطب با خود بهره مي گيرد، اما باريک بيني ها و ظرافت کاري هاي آگاهانه او در گزينش افراد يا اشخاص و عناصر حکايت ها نيز در بلاغت جويي او بي تاثير نيست.
بوستان يا سعدي نامه از مثنوي هاي مشهور و تاثيرگذار تعليمي – تمثيلي ادب پارسي و به اعتقاد برخي از سعدي پژوهان، برجسته ترين اثر شيخ اجل است. سعدي در اين مثنوي براي رسانيدن پيام هاي خود، از ابزار و رسانه پر تاثير «حکايت» بهره فراوان برده است. در مجموع، ۱۸۳ حکايت يا حکايت واره کوتاه و بلند در بوستان – بر اساس نسخه مرحوم يوسفي – وجود دارد که بي ترديد از لحاظ هنري و زيبايي شناسي همه در يک پايه نيستند.
اين مقاله به فراواني افراد يا اشخاص اصلي حکايت هاي بوستان اختصاص يافته است و نگارندگان با تسامح در برخي از موارد، براي بيان منظور خود از واژگان يا اصطلاحاتي چون «شخصيت»، « پويايي» و «ايستايي» که در واقع، بيشتر به حوزه داستان نويسي نوين تعلق دارد، کمک گرفته اند. در هر حال، منظور از واژه «شخصيت» عنصري است که رويدادها، کنش ها يا محادثه ها در پيرامون وجود او شکل مي گيرند. در مجموع، اين مقاله نشان مي دهد که:
۱٫ در حکايت هاي بوستان چه گونه اي از شخصيت ها، نمود بيشتري دارند؟
۲٫ پويايي و ايستايي شخصيت هاي اصلي حکايت هاي بوستان چگونه است؟
۳٫ در ميان شخصيت هاي انساني، چه کسري به زنان و چه اندازه اي به مردان اختصاص يافته است؟
۴٫ چه تعداد از شخصيت هاي اصلي بوستان چهره مثبت و چه قدر چهره اي منفي دارند؟
۵٫ سهم شخصيت هاي مذهبي – عرفاني، تاريخي – اسطوره اي و تمثيلي چه قدر است؟