مقاله بررسي عوارض استرپتوکيناز وريدي در بيماران بالاي ۷۰ سال مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض استرپتوکيناز وريدي در بيماران بالاي ۷۰ سال مبتلا به انفارکتوس حاد ميوکارد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفارکتوس حاد ميوکارد
مقاله استرپتوکيناز
مقاله بيماران سالمند
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انفارکتوس ميوکارد يکي از شايع ترين علت هاي مرگ و مير در تمام دنيا است. ترومبولتيک هاي وريدي يکي از درمان هاي مهم در مرحله حاد اين بيماري مي باشد. اگر چه منافع استفاده از ترومبوليتيک ها در بيماران با سن کم تر از ۷۵ سال ثابت شده است، اما ارزش استفاده از آنها در درمان بيماران مسن تر مورد اختلاف محققين مي باشد. هدف مطالعه حاضر بررسي عوارض استرپتوکيناز وريدي در بيماران سالمند مي باشد.
روش کار: مطالعه حاضر به صورت تحليلي – مقطعي آينده نگر بود که روي ۱۰۰ نفر بيمار با تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد تحت درمان با استرپتوکنياز وريدي انجام شد. در اين مطالعه عوارض خوني، قلبي – عروقي و آلرژيک استرپتوکيناز وريدي بيماران مذکور مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات جمع آوري شده با کمک نرم افزار SPSS تحليل شد.
يافته ها: بيماران شامل ۸۲ نفر مرد و ۱۸ نفر زن با ميانگين سني ۷۵/۱۱±۷/۶۱ سال بودند که بر اساس سن به دو گروه زير و بالاي ۷۰ سال تقسيم شدند. اگر چه شايع ترين عوارض استرپتوکيناز وريدي در هر دو گروه عوارض قلبي بود، اما به جز در مورد برادي کاردي سينوسي (p=0.04) و افت فشارخون (p=0.02) با شيوع بيشتر در افراد مس، براي بقيه عوارض اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اگر چه در اين مطالعه استفاده از استرپتوکيناز وريدي در بيماران مسن با خطرات و عوارض کمي همراه بود اما اين درمان بايد به ويژه در مراکزي که فاقد امکانات آنژيوپلاستي اورژانسي هستند درنظر گرفته شود.