مقاله بررسي عوارض تجويز تست دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي در ۵۰۰ بيمار مراجعه کننده به بيمارستان قائم (عج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض تجويز تست دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي در ۵۰۰ بيمار مراجعه کننده به بيمارستان قائم (عج)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوبوتامين
مقاله استرس اکوکارديوگرافي
مقاله بيماري عروق کرونر
مقاله قابليت حيات ميوکارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي نژاد افسون
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: فال سليمان هما
جناب آقای / سرکار خانم: دانش ثاني سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
بيماري عروق کرونر به عنوان اولين عامل مرگ و مير در کشورهاي غربي است و پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۲۰ عمده ترين علت ناتواني بشر باشد. با توجه به شيوع روز افزون بيماري هاي عروق کرونر تشخيص و درمان به موقع و پيشگيري از عوارض، از اهميت بالايي برخوردار است. در اين راستا تعداد زيادي از بيماران مراجعه کننده براي ارزيابي درد قلبي، قادر به انجام تست ورزش تشخيصي نيستند که در اين بيماران، دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي يک روش مناسب، کم هزينه، در دسترس و ايمن است. با توجه به قدمت کم دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي در ايران و خصوصا استان خراسان، هدف اين مقاله بيان توصيفي ۵۰۰ بيمار مراجعه کننده براي انجام دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي به منظور تشخيص ايسکمي يا ميزان زنده بودن ميوکارد به بيمارستان قائم (عج) مي باشد.
روش کار
اين مطالعه توصيفي، در ۵۰۰ بيمار مراجعه کننده با علایم و نشانه هاي ايسکمي ارجاع شده جهت انجام دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي در فاصله بهار ۱۳۸۵ لغايت اسفند ۱۳۸۶ به بخش اکوي بيمارستان قائم (عج) انجام شده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج
از ميان ۵۰۰ بيمار مراجعه کننده ۲۷۳ نفر (۵۴٫۶%) مرد و ۲۲۷ نفر (۴۵٫۴%) زن بودند و ميانگين سن۵۵٫۷۰±۱۱٫۲  (20 تا ۸۰ سال) بود. ۴۶٫۸% بيماران مبتلا به هيپرتانسيون سيستميک، ۳۹٫۸% بيماران مبتلا به هيپرکلسترولمي، ۲۹٫۵% بيماران مبتلا به ديابت، ۱۲٫۶% بيماران سابقه مصرف سيگار، ۱۱٫۱% سابقه انفارکتوس قبلي ميوکارد، ۸% داراي سابقه خانوادگي مثبت از نظر قلبي، ۸% مبتلا به نارسايي مزمن کليه و ۵% مبتلا به چاقي بودند. از بين بيماران مراجعه کننده ۳۴۵ نفر (۶۹%) جهت تشخيص ايسکمي ميوکارد، ۱۳۲ نفر (۲۶٫۴%) با سابقه بيماري قلبي جهت بررسي زنده بودن ميوکارد و درصد احتمال سودمندي از اقدامات تهاجمي بعدي مراجعه کردند و ۲۳ نفر (۴٫۶%) جهت بررسي توام ايسکمي و ميزان زنده بودن ميوکارد مراجعه کردند.
عملکرد سيستوليک بطن چپ در ۱۶۸ نفر (۲۶٫۸%) طبيعي (۵۵%<EF)، ۱۲۱نفر (۲۵٫۳%) اختلال خفيف (EF :45-54%)،۶۱  نفر (۱۲٫۸%) اختلال متوسط (EF :35-44%)، ۱۲۸نفر (۲۶٫۸%) اختلال شديد (EF<35%) گزارش شد. در خصوص عوارض ناشي از تست استرس ۴۰۲ نفر (۸۰٫۵%) دچار عارضه اي نشدند و در ۹۸ نفر (۱۹٫۵%) عوارض تست به صورت آريتمي غير خطرناک، PVC و تپش قلب و تهوع و لرز شديد و ساير عوارض خفيف گزارش گرديد.
نتيجه گيري
دوبوتامين استرس اکوکارديوگرافي يک روش تشخيصي کم خطر و ايمن است که در بيماراني که قادر به انجام تست ورزش نيستند با حداقل عوارض وبا اطمينان بالا قابل انجام است.