مقاله بررسي عوارض جانبي IUD نوع TCu380A و (۳۰۰+۳۰۰) Cu-Safe در زنان شهر همدان، سال۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض جانبي IUD نوع TCu380A و (۳۰۰+۳۰۰) Cu-Safe در زنان شهر همدان، سال۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوارض جانبي
مقاله IUD
مقاله پيشگيري از بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه بيش از ۱۵۳ ميليون زن در سراسر دنيا از IUD به عنوان يک روش پيشگيري از بارداري استفاده ميکنند. از مزاياي اين روش طولاني الاثر بودن، تاثير بالا در پيشگيري و هزينه کم آن مي باشد. پژوهش حاضر با هدف مقايسه دو نوعIUD ،TCu380A و (۳۰۰+۳۰۰)  Cu-Safeاز نظر عوارض جانبي و تداوم استفاده در ۶ ماه اول استفاده از روش در درمانگاه هاي تامين اجتماعي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي بود. با استفاده از روش نمونه گيري مستمر ۲۵۰ نفر از زنان خواهان استفاده از IUD انتخاب شده و به طور تصادفي در يکي از دو گروه IUD قرار گرفتند و از نظر عوارض جانبي و تداوم استفاده در فواصل ۳،۲،۱ و ۶ ماه بعد کنترل شدند. ابزار گردآوري داده ها برگه ثبت اطلاعاتي بود که روائي و پايائي آن توسط اساتيد صاحب نظر و مطالعه اوليه تاييد شده بود.
يافته ها: بيشترين موارد خونريزي در هر دو گروه در اولين ماه بعد از جايگذاري IUD روي داد. در حالي که در ماههاي اول، دوم و ششم خونريزي به طور معني داري در گروه Cu-Safe کمتر بود (p<0.05) .در تمام نوبت هاي مراجعه درد و عفونت به طور معني داري در گروه Cu-Safe کمتر از TCu380A بود (p<0.05) تداوم استفاده از روش در ماه سوم کارگذاري به طور معني داري در استفاده کنندگان Cu-Safe بيشتر بود (p<0.05) .در مورد دفع خودبخودي و حاملگي ناخواسته هيچ تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نشد.
استنتاج: با توجه به يافته هاي اين پژوهش، از آنجا که عوارضي چون خونريزي، درد، عفونت و دفع خودبخودي در IUD نوع Cu-Safe کمتر مي باشد، استفاده از اين نوع IUD توصيه مي گردد.