مقاله بررسي عوارض مادري و نوزادي در موارد فاز نهفته طولاني در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي تجريش تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض مادري و نوزادي در موارد فاز نهفته طولاني در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شهداي تجريش تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاز نهفته طولاني
مقاله عوارض مادري
مقاله زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجري لادن
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اندك تحقيقات انجام شده، نشان دهنده عوارض ناخوشايند ناشي از طولاني شدن فاز نهفته مي باشند. هدف از اين تحقيق بررسي عوامل و نتايج مادري و جنيني فاز طولاني است بطوري كه بتوان عوارض احتمالي اين مساله را شناخت و پيشگيري كرد.
روش   بررسي: ۲۲۴ زن حامله در بخش زايمان بيمارستان شهداي تجريش از طريق پرسشنامه، معاينه و پيگيري، جهت محاسبه طول مدت فاز نهفته تا ديلاتاسيون ۳ سانتي متر مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: ۸/۲۲% از موارد مبتلا به فاز نهفته طولاني بودند كه با گروه طبيعي، تفاوتي از نظر سن و وزن مادر و نوزاد، گراويد و پاريتي نداشتند. ۲/۴۱% از افراد نمونه نيز داراي فاز نهفته طولاني نولي پار بودند و هيچ موردي تروماي زايماني نداشت. ۴ نفر از ۷ مورد، آسپيراسيون مكونيوم، ۲ نفر از ۶ مورد، بستري در بيمارستان و هر دو مورد بستري درNICU، متعلق به گروه فاز نهفته طولاني بود. هيچ يك از نوزادان اين گروه، آپگار زير ۸ نداشت. آپگار زير ۶ و آسپيراسيون مكونيوم بين دو گروه اختلاف معني داري داشت. دو گروه از لحاظ خونريزي بيش از حد بعد از زايمان، سزارين و تب حين و بعد از زايمان نيز تفاوت داشتند. پاريتي در گروه طبيعي، رابطه مستقيم و در گروه فاز نهفته طولاني، رابطه غير مستقيم با طول مدت فاز نهفته داشت.
نتيجه گيري: سن و وزن مادري،  گراويد، پاريتي، وزن و جنس نوزاد و سن بارداري اثري بر طول مدت فاز نهفته ندارند. هرچه پاريتي بيشتر باشد فاز نهفته طولاني بيشتر مي شود و در اين حالت ميزان سزارين، تب حين و بعد زايمان و خونريزي بعد از زايمان بيشتر خواهد شد.