مقاله بررسي عوامل اثرگذار بر کارآفريني در ورزش؛ به عنوان حوزه ‌اي ميان ‌رشته‌ اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اثرگذار بر کارآفريني در ورزش؛ به عنوان حوزه ‌اي ميان ‌رشته‌ اي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني ورزشي
مقاله فرصت‌ هاي کارآفريني
مقاله موانع کارآفريني
مقاله ميان ‌رشته‌ اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مندعلي زاده زينب
جناب آقای / سرکار خانم: هنري حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي عوامل اثرگذار بر کارآفريني در ورزش از ديدگاه متخصصان اين حوزه است. اين پژوهش توصيفي – پيمايشي، از نوع کاربردي است که نمونه آماري آن را ۶۴ نفر از اساتيد و مديران ستادي سازمان تربيت بدني جهموري اسلامي ايران تشکيل مي‌ دهد. جمع‌ آوري داده ‌ها به صورت کيفي (نظرخواهي از نمونه آماري) و کمي با استفاده از پرسشنامه محقق ‌ساخته صورت پذيرفت. پس از تاييد روايي (توسط اساتيد)، پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.95) به دست آمد. اين مقاله مهم‌ ترين عوامل اثرگذار بر کارآفريني ورزشي را که هر دو به عنوان يک حوزه ميان ‌رشته ‌اي در جهان مطرح شده ‌اند، مورد بررسي قرار مي ‌دهد. در ابتدا اين مقاله به بررسي فرصت ‌هاي زيربنايي براي کارآفريني در ورزش کشور و سپس شناسايي موانع اين بخش مي ‌پردازد تا با شناسايي اين عوامل راه براي کارآفرينان براي پيشرفت اجتماعي، فرهنگي و توسعه اقتصادي هموار شود، زيرا کارآفريني ورزشي با ايفاي نقش موثر در توسعه کسب ‌و کار، رفاه و توسعه سلامتي و مشارکت در ابعاد گوناگون جامعه مي ‌تواند نقش مهم و برجسته ‌اي در توسعه کشور داشته باشد و در نهايت به تدوين راهکارهايي براي توسعه کارآفريني ورزشي مي ‌پردازد.