مقاله بررسي عوامل اقليمي موثر بر وقوع خشکسالي (مطالعه موردي: منطقه زابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اقليمي موثر بر وقوع خشکسالي (مطالعه موردي: منطقه زابل)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اقلیمی
مقاله خشکسالی
مقاله ترسالی
مقاله مدل اسکالوگرام
مقاله زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي نظر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین تغییراتی که در عناصر اقلیمی در طی زمان به وجود می آیند و باعث ایجاد دوره های ترسالی و خشکسالی می شوند استفاده از مدل یکی از بهترین راهکارها می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل اسکالوگرام بر اساس سه عنصر جوی (مجموع بارش سالیانه، تعداد روزهای بارانی و متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه) در طی یک دوره آماری ۱۶ ساله (سال های ۸۵-۱۳۷۰)، میزان شدت خشکسالی برای منطقه زابل که در طی چند سال گذشته متحمل خشکسالی شدیدی بوده است، تعیین گردید. در طول دوره مورد بررسی، شدیدترین خشکسالی در سال ۱۳۸۰ و مرطوب ترین در سال ۱۳۷۱ به وقوع پیوسته اند. نتایج نشان می دهند که در این منطقه، همیشه کم بارش ترین سال مصادف با شدیدترین خشکسالی نمی تواند باشد و نقش عوامل دیگر نیز در این میان موثر خواهد بود. همچنین تبخیر و تعرق پتانسیل از مهم ترین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی در منطقه مورد مطالعه می باشد.