مقاله بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه راهکارهاي عملي براي ارتقاي سطح پژوهش در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه راهکارهاي عملي براي ارتقاي سطح پژوهش در دانشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله عوامل بازدارنده
مقاله عوامل تسهيل کننده
مقاله عوامل فردي ،عوامل سازماني
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكي آل آقا بديع الزمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش، شناسايي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده پژوهش به منظور ارايه راهکارهاي عملي براي ارتقاي سطح پژوهش در دانشگاه است. جامعه آماري پژوهش شامل تمام اعضاي هيات علمي واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي (منطقه ۸) است، که از بين آنان ۳۲۶ نفر با مدرک فوق ليسانس و ۲۷۴ نفر دکترا، انتخاب شده اند.
ابزار سنجش پرسش نامه محقق ساخت است که بر اساس مقياس ليکـرت تنظيم گرديده است و يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات، آزمون مجذور کاي و آزمون t نشان مي دهد که عوامل فردي و عوامل سازماني هر دو بر کاهش انگيزه هاي پژوهشي موثرند و با توجه به تاثير متقابل فرد و سازمان بر يکديگر در جهت بهبود سازمان و رسيدن به اهداف والا از جمله اهداف پژوهشي، مي تواند تاثير بسياري در پيشرفت روند کنوني داشته باشد.