مقاله بررسي عوامل برانگيزنده گرايش به مهاجرت هاي بين المللي جوانان ۱۸-۳۰ ساله شهرهاي شيراز و ارسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۶۲ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل برانگيزنده گرايش به مهاجرت هاي بين المللي جوانان ۱۸-۳۰ ساله شهرهاي شيراز و ارسنجان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش
مقاله مهاجرت هاي بين المللي
مقاله جوانان
مقاله گرايش به مهاجرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي زكيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان مهاجرت هاي بين المللي به دلايل مختلفي مثل فروريختن مواضع سياسي در امر جا به جايي، توسعه سيستم هاي ارتباطي، ارزان تر شدن هزينه هاي حمل و نقل، نابرابري در سطح دستمزدها در کشورهاي مختلف و نياز به نيروي کار و … بر اساس آمار و اطلاعات دقيق در حال افزايش است. مطالعه حاضر با استفاده از نظريه هاي جاذبه و دافعه لي و جهاني شدن به بررسي عوامل برانگيزنده مهاجرت ۷۷۰ نفر از جوانان ۳۰-۱۸ ساله شهرهاي شيراز و ارسنجان پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داد که گرايش به مهاجرت در بين جوانان ايران مانند ساير کشورهاي جهان رواج يافته است، به طوري که تنها ۹ درصد از افراد نمونه گرايش به مهاجرت نداشته اند. نتيجه بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي، حاکي از آن است که گرايش به مهاجرت در بين پاسخگويان مرد، مجرد، درآمد پايين، تحصيلات ليسانس، سن ۲۵ – ۲۲ و افراد ساکن در شيراز بيش از گروه هاي مقابل آنهاست و از بين عوامل زيمنه ساز گرايش به مهاجرت؛ نگرش (منفي) افراد نسبت به اوضاع اجتماعي-فرهنگي و آموزشي، اقتصادي و سياسي کشور، به ترتيب بيشترين تاثير را داشته اند. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که در جامعه اي مثل ايران، عوامل اجتماعي-فرهنگي و آموزشي مانند عوامل اقتصادي و شايد بيشتر بر تمايلات و انگيزه هاي افراد نفوذ دارند.