مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجي (مطالعه موردي: صنعت نساجي استان يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۵۸ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجي (مطالعه موردي: صنعت نساجي استان يزد)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات غيرنفتي
مقاله صنايع نساجي استان يزد
مقاله تصميم‌ گيري ‌هاي چند معياره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني سانيج جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه اخير، صنعت نساجي ايران بعنوان ريشه ‌اي ترين صنعت کشور، با چالشهاي بسياري مواجه بوده است که اين چالش‌ ها عمدتا ناشي از رقابت نابرابر با محصولات وارداتي، فرسودگي ماشين آلات، کمبود سرمايه‌ گذاري و نظاير آن مي ‌باشد. تجربه کشور‌هاي موفق، جهت «برون‌ رفت پايدار» از اين بن‌ بست، علاوه بر تمهيدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه صادرات بوده است. در اين تحقيق، پس از بررسي تئوري‌ ها و نظريات مختلف در زمينه تجارت بين‌ الملل و صادرات، عوامل تاثيرگذار را شناسايي کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظرات مديران صنايع نساجي استان يزد جمع ‌آوري و با آزمون T استيودنت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد تمام عوامل شناسايي شده موثر بودند. در ادامه با استفاده از آزمون تحليل واريانس مشخص گرديد که تاثير عوامل ذکر شده يکسان نمي ‌باشد. سپس پرسشنامه مقايسات زوجي عوامل اصلي و پرسشنامه مربوط به عوامل فرعي بين مديران توزيع شد و پس از جمع آوري اطلاعات مورد نظر، با استفاده از تکنيک AHP وزن عوامل اصلي بدست آمد و در نهايت با استفاده از تکنيک TOPSIS عوامل فرعي رتبه‌ بندي شدند. نتايج حاکي از آن است که کيفيت محصولات و نگرش راهبردي شرکت ‌ها جهت حضور در بازارهاي جهاني از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر توسعه صادرات اين صنعت مي باشد.