مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر رابطه ميان رشد اقتصادي و کيفيت زيست محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر رابطه ميان رشد اقتصادي و کيفيت زيست محيطي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله محيط زيست
مقاله آلودگي هوا
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژويان جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند رشد و توسعه اقتصادي کشورها در دهه هاي اخير به گونه اي بوده که چالش هاي زيست محيطي به يکي از مهم ترين دغدغه هاي سياست گذاران تبديل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سياست ها و اقدامات درون مرزي خود، ساماندهي آلودگي را در حوزه بين المللي دنبال مي کنند. بدين روي، بررسي عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگي از آن جهت مي تواند حايز اهميت باشد که ممکن است مبناي سياست گذاري زيست محيطي در سطح ملي و بين المللي قرار گيرد. بدين منظور در اين پژوهش تلاش نموده ايم تا با استفاده از روش داده هاي تابلويي، اثر رشد اقتصادي، تغييرات تکنيکي، ترجيحاتي و سياسي (نقش دولت ها) بر ميزان آلاينده هاي مهم هوا در  56 کشور منتخب با سطوح توسعه يافتگي متفاوت از جمله ايران، در دوره ۱۹۹۵-۲۰۰۵ را آزمون نماييم. يافته ها نشان مي دهد به رغم تاثير مثبت رشد اقتصادي بر ميزان آلاينده ها، ارتقاي سطح تکنولوژي در کاهش آلاينده هاي دي اکسيدگوگرد و نيتروژن و بهبود شاخص هاي مربوط به اثر سياسي در کاهش آلاينده دي اکسيدکربن نقش مهمي داشته است.