مقاله بررسي عوامل تعيين کننده تغييرات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تعيين کننده تغييرات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله بازده سود
مقاله درصد سرمايه گذاري مالکان
مقاله تغييرات در سودآوري
مقاله تغييرات در فرصت هاي رشد
مقاله تغييرات در نرخ تنزيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي ارتباط بين متغيرهاي حسابداري با تغييرات بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغيرهاي مورد بررسي شامل بازده سود، درصد سرمايه گذاري مالکان، تغييرات در سودآوري، تغييرات در فرصت هاي رشد و تغييرات در نرخ تنزيل است. مدل بازده اين مطالعه مبتني بر مدل هاي چن و ژانگ [۱۰] است که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارايي هاي آن در حال حاضر به علاوه فرصت هاي رشد آتي است. نتايج آزمون مدل هاي پژوهش با توجه به پنج متغير کليدي ذکر شده و با استفاده از داده هاي تجمعي نشان داد، ارتباط معناداري بين ۴ متغير يعني بازده سود، تغيير در سودآوري، درصد سرمايه گذاري مالکان، و تغيير در نرخ تنزيل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ بر ۳۰% تغييرات بازده سهام را تبيين نموده است که بيشترين قدرت تبيين نيز مربوط به متغيرهاي جريانات نقدي است. استحکام مدل با توجه به داده هاي سالانه نيز مورد بررسي قرار گرفته است.