مقاله بررسي عوامل توانمندسازي بخش تعاون در استان گيلان با تاکيد بر تقويت بنگاههاي کوچک و متوسط و انجام فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي بزرگ اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل توانمندسازي بخش تعاون در استان گيلان با تاکيد بر تقويت بنگاههاي کوچک و متوسط و انجام فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي بزرگ اقتصادي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله بنگاههاي کوچک و متوسط
مقاله بنگاههاي بزرگ اقتصادي
مقاله تعاون
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود سرمايه گذاري زيربنايي، نبود ارتباط سازنده بين مراکز صنعتي و توليدي با دانشگاهها و مراکز آموزشي عواملي هستند که سبب افزايش نرخ بيکاري در سالهاي اخير شده اند. از جمله راههاي مورد تاکيد اقتصاددانان جهت اشتغال – زايي و توسعه پايدار، سرمايه گذاري در بنگاههاي اقتصادي و تقويت آنهاست. براين اساس و نيز با توجه به اهتمام مسوولان بخش تعاون براي تحقق سهم ۲۵ درصدي اين بخش در اقتصاد ملي کشور، مقاله حاضر با هدف بررسي عوامل توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط و ارایه الگوي ايجاد بنگاههاي بزرگ اقتصادي در قالب تشکلهاي تعاوني انجام شده است. شيوه مطالعه پيمايشي و اسنادي و ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بوده که بر اساس طيف ليکرت طراحي شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر تعداد ۷۰ واحد تعاوني از مجموع ۱۰۷۶ واحد تعاوني فعال در تمامي بخشهاي اقتصادي شهرستانهاي استان تا سال ۱۳۸۵ بوده است. بر اساس نتايج مطالعه عوامل توانمندسازي تعاونيهاي کوچک و متوسط عبارتند از: سرمايه در گردش، تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، نيروي انساني ماهر، بازار فروش، تسهيلات بانکي.