مقاله بررسي عوامل خطر ابتلاي به عفونت ويروس هپاتيت HCV در افراد مبتلا به عفونت HIV در شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۹۰ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطر ابتلاي به عفونت ويروس هپاتيت HCV در افراد مبتلا به عفونت HIV در شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HIV
مقاله ويروس هپاتيت C
مقاله عوامل خطر
مقاله عفونت همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: داورپناه محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ابتلا به عفونت ويروس هپاتيت (HCV) C و HIV از مسايل اصلي سيستم بهداشتي جوامع است. به دليل تشابه روشهاي انتقال HCV و HIV، ابتلاي همزمان به اين دو عفونت بسيار شايع است. غيراز مصرف داروهاي تزريقي وريدي درمورد سايرراههاي انتقال HCV در بين بيماران مبتلا به عفونت HIV اتفاق نظر وجود ندارد. اين مطالعه به منظور بررسي راههاي انتقال HCV در بين بيماران مبتلا به عفونت HIV انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي ۱۰۰ زوج مبتلا به HIV که همزمان مبتلا به HCV انجام شد. هر زوج از يک بيمار مبتلا به عفونت HCV و يک بيمار عدم ابتلا به عفونت HCV تشکيل گرديد. گروهها از نظر سن، جنس و وضعيت تاهل با هم همسان بودند. در اين افراد ارتباط بين ابتلا به عفونت HCV و عوامل خطر وضعيت سکونت، زنداني شدن، تزريق داروهاي وريدي، تماس جنسي خارج از خانواده، دريافت خون قبل از سال ۱۳۷۲، ابتلا به بيماريهاي سوزاک، سل و ايدز، انجام خالکوبي و ابتلاي به عفونت HBV با استفاده از مدل لجستيک کانديشنال مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تزريق داروهاي وريدي غيرمجاز (OR=3.47; %CI: 1.14-10.63)، سابقه زنداني شدن (OR= 3.5; %95 CI:1.005-10.63) و انجام عمل خالکوبي در زندان (OR= 4.27; %95 CI: 1.24-14.7) بطور مستقل با ابتلا به عفونت همزمان HCV در افراد مبتلا به HIV همبستگي نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که ابتلاي به عفونت همزمان با HIV و HCV، با عوامل خطر سابقه زنداني شدن، تزريق داروهاي وريدي و انجام خالکوبي مرتبط است.