مقاله بررسي عوامل خطر بر سکته قلبي در افراد نظامي مراجعه کننده به بيمارستان هاي نظامي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطر بر سکته قلبي در افراد نظامي مراجعه کننده به بيمارستان هاي نظامي شهر تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته قلبي
مقاله ريسک فاکتور
مقاله موردي شاهدي
مقاله نظاميان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: روند رو به رشد بيماري هاي غيرواگير خصوصا بيماري هاي قلبي – عروقي که ريشه رفتاري دارند، ضرورت آموزش، شناسايي و پيشگيري را بر اساس برنام هريزي منسجم با مشارکت تمام دستگاهها دو چندان مي کند. اين مطالعه جهت پاسخ به اين سوال انجام شده که چه فاکتورها و الگوهايي در بيماران نظامي که مبتلا به MI شده اند وجود دارد؟ مقايسه اين عوامل در مبتلايان با افراد سالم به چه ترتيب است؟
مواد و روش ها: مطالعه به صورت موردي شاهدي انجام شد، گروه مورد ۱۵۰ نفر از بيماران نظامي مرد داراي سن بالاتر از ۴۰ سال بودند که براي اولين بار دچار سکته قلبي شده بودند و گروه کنترل ۳۰۰ نفر از پرسنل نظامي مرد بالاتر از ۴۰ سال انتخاب شدند به منظور جمع آوري اطلاعات از پرونده ها پرسشنامه اي تهيه گرديد که اطلاعات در آن درج شد پرسش نامه شامل دو بخش، مشخصات دموگرافيک و اطلاعات پارا کلينيکي بود داد هها توسط SPSS آناليز گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد سابقه خانوادگي MI بالاترين ريسک فاکتور مي باشد (۴٫۰۳-۱۰٫۰۷)CI ، OR=6.37 سابقه مصرف سيگار دومين ريسک فاکتور است (۱٫۹۲-۶٫۲۳)CI ، OR=3.46 سابقه چربي خون سومين ريسک فاکتور مي باشد (۱٫۶۳-۵٫۵۱) :CI، OR=2.99 عدم فعاليت بدني چهارمين ريسک فاکتور بوده است و تاثير مثبت بر سکته قلبي داشته است (۱٫۶۸-۵٫۳۸) :CI، OR=3.0 سابقه ديابت پنجمين ريسک فاکتور مي باشد (۱٫۲-۴٫۰۲) CI، OR=2.2. سابقه فشار خون آخرين ريسک فاکتور است (۱٫۱۶-۲٫۶۳) :CI، OR=1.75 همچنين نسبت شانس براي افرادي که ۳ فرزند و کمتر دارند به افرادي که ۴ فرزند و بيشتر دارند عبارت است از: (۱٫۴۰-۳٫۳۴) :CI، OR2.17 که اين موضوع نشانگر اختلاف وضعيت اجتماعي اقتصادي دو گروه مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به ريسک فاکتورهاي قابل کنترل، که در اين مطالعه اولويت بندي شدند برنامه ريزي براي کنترل آنها به مسوولين بهداشتي درماني توصيه مي گردد.