مقاله بررسي عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان گلستان: يك مطالعه مورد شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۶ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان گلستان: يك مطالعه مورد شاهدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله عوامل خطر
مقاله سن يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سيما
جناب آقای / سرکار خانم: مطيع محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان شايع ترين سرطان زنان (بدون درنظر گرفتن سرطان پوست) در دنيا است. شيوع آن سالانه %۲ افزايش مي يابد. شناسايي عوامل خطر قابل تغيير در اين سرطان در مطالعات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسي عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان گلستان بود.
روش کار: در اين مطالعه مورد شاهدي تمام موارد سرطان پستان ثبت شده در سيستم ثبت سرطان استان گلستان در سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵و همسايگان با رده سني مشابه از نظر عواملي مانند سن ازدواج، سن قاعدگي، سن حاملگي، مدت شيردهي و ساير عوامل فردي بررسي شدند (۱۳۴مورد و۱۳۳ شاهد). داده ها با مصاحبه بر اساس پرسش نامه تهيه شده جمع آوري شد. داده ها با آزمون تي مستقل و مجذور کاي به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ۱۳) تحليل شد.
يافته ها: در افراد با سن ازدواج زير ۱۹٫۲۹ سال شانس ابتلا به سرطان پستان ۰٫۷۶ برابر، در سن قاعدگي زير ۱۳٫۳۷ شانس ابتلا ۱٫۳، در افراد با سن يائسگي زير  46.6سال شانس سرطان پستان ۲٫۹۱برابر (p=0.021)، در سن حاملگي كمتر از ۲۰٫۵۱ سال شانس ابتلا به سرطان پستان ۰٫۸۷ برابر، در شيردهي بيش از ۶۴٫۳۵ ماه شانس سرطان پستان ۰٫۷۳ برابر، در افراد مجرد ۱٫۳۳ برابر و در تحصيلات زير ديپلم ۱٫۲ برابر بود. در افراد داراي سابقه سرطان در فاميل درجه اول و دوم به ترتيب شانس ابتلا ۰٫۵۳ و ۰٫۶۷ برابر بود.
نتيجه گيري: ارتباط معنادار بين متغيرهاي مورد بررسي (به جز سن يائسگي) و شانس ابتلا به سرطان پستان وجود ندارد. پيشنهاد مي شود مطالعات هم گروهي وسيع تري در اين زمينه انجام شود.