مقاله بررسي عوامل خطر عمده بيماري هاي قلبي و عروقي در پزشکان استان گيلان ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۸۴ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطر عمده بيماري هاي قلبي و عروقي در پزشکان استان گيلان ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي قلبي وعروقي
مقاله عوامل خطر
مقاله پزشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتشم اميري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: برزيگر انوش
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي وحدتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بيماري هاي قلبي و عروقي اولين عامل مرگ ومير در دنيا و ايران مي باشند. پزشکان از يک طرف مسوول مستقيم سلامت جامعه بوده و از طرف ديگر به عنوان الگوي مهم سبک زندگي و سلامت در جامعه هستند بنابراين تعيين عوامل خطر اين بيماري در اين گروه بسيار بااهميت است.
روش کار: در يک مطالعه مقطعي، ۵۹۲ پزشک از ليست کل پزشکان شاغل در شهر رشت (۸۹۲ پزشک) به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. با مراجعه به محل کار ايشان، پرسشنامه اي حاوي دو بخش اطلاعات زمينه اي و بخش دوم در مورد سطوح قندخون و فشارخون، قد و وزن، فعاليت فيزيکي و مصرف سيگار در اختيار ايشان قرار گرفت تا به صورت خود ايفا تکميل گردد. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۵۹۲ پرسشنامه داده شده، ۴۷۶ نفر (۴٫۸۰%) پاسخ دادند که از اين تعداد ۲۱۸ نفر (۸٫۶۶%) مرد بودند.
ميانگين و انحراف معيار سني آنها ۳٫۸، ۸٫۴۷ سال (دامنه ۲۶ تا ۷۱ سال) بود. ۴٫۳۷% پزشکان مرد و ۲٫۱% پزشکان زن سيگاري بودند. فشارخون بالا در ۵٫۱۶% پزشکان مرد و ۳٫۱% پزشکان زن گزارش گرديد. ۶٫۱۴% پزشکان مرد و ۳٫۱۰% پزشکان زن دچار اختلال چربي هاي خون بودند. ۶٫۲% پزشکان مرد و ۷٫۰% پزشکان زن ديابتي بودند. فقط ۱٫۲۶% پزشکان مرد و ۷٫۲۲% پزشکان زن از وزن طبيعي برخوردار بودند و بقيه دچار افزايش وزن يا چاقي بودند.
ميانگين شاخص زمان ورزش در پزشکان ۴۵٫۰، ۶۹٫۲ و ميانگين شاخص زمان استراحت در اين ها ۴۸٫۰، ۴۷٫۲ بود.
۴٫۱۳% هيچگونه عامل خطر شناخته شده نداشتند اما ۷٫۳۰% بيش از يک عامل خطر براي بيماري داشتند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه حاکي از شيوع بالاي پاره اي ازعوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي و عروقي در پزشکان نسبت به جمعيت عمومي دارد و نياز به اقدامات مداخله اي پيشگيري را در اين گروه نشان مي دهد.