مقاله بررسي عوامل راهبردي مديريت پسماند شهر رشت با استفاده از روش SWOT و تشکيل ماتريس QSPM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل راهبردي مديريت پسماند شهر رشت با استفاده از روش SWOT و تشکيل ماتريس QSPM
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مواد زايد جامد شهري
مقاله SWOT
مقاله مديريت استرتژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين زاده فريماه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين زاده نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد روزافزون جمعيت، به تبع آن افزايش توليد مواد زايد و وجود نگراني هاي خاص در خصوص کاهش منابع،کارشناسان را برآن داشته است موضوع مديريت مواد زايد جامد را در صدر برنامه هاي خود قرار دهند. مديريت پسماندهاي شهري به عواملي همچون توليد زوايد، جمع آوري، حمل و نقل، دفن زباله و بازيافت آن بستگي دارد، بنابراين محدوده مديريت اين مقوله بسيار وسيع و متغير است، براي چنين سازماني راهي جز مديريت راهبردي وجود ندارد. يکي از مناسب ترين فنون برنامه ريزي، ماتريس SWOT (تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد) است که امروزه به عنوان ابزاري نوين براي تحليل عملکردها و وضعيت شکاف ها، مورد استفاده قرار مي گيرد. به اين منظور ابتدا نسبت به شناسايي عوامل دروني و بيروني تاثير گذار بر مديريت پسماندهاي شهر رشت اقدام و در مرحله بعد به تجزيه وتحليل و تدوين راهبرد مورد نظر با استفاده از ماتريس (QSPM) پرداخته شد. در حال حاضر شهر رشت، روزانه ۵۶۰ تن پسماند توليدي دارد که براي دفع اين مقدار زباله بايد تدابير کارشناسي و مديريتي مبتني بر اصول مهندسي انديشيده شود. بررسي نتايج ماتريس هاي عوامل داخلي و خارجي مبين آن است که مديريت پسماند شهر رشت از نظرعوامل دروني ضعيف عمل کرده، در حالي که ارزيابي عوامل خارجي نشان مي دهد با توجه به امتياز کسب شده در وضعيت فعلي با تقويت فرصت ها و رفع تهديدها مي تواند به خوبي عمل کند، همچنين نتايج حاصل از ماتريس برنامه ريزي راهبردي کمي نشان مي دهد بيشترين جذابيت مربوط به اجرايي شدن قانون مديريت پسماند و کمترين جذابيت مربوط به آموزش، روش مناسب کاهش آلاينده ها در محل دفن است.