مقاله بررسي عوامل شخصيتي، محيطي و سبك حل مساله موثر بر فرار دختران ۱۸-۱۲ از منزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل شخصيتي، محيطي و سبك حل مساله موثر بر فرار دختران ۱۸-۱۲ از منزل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران فراري
مقاله سبک حل مساله
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده زليخا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخيرالدين جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، نقش عوامل شخصيتي، محيطي و سبك حل مساله موثر بر فرار دختران از منزل مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور ۳۰ نفر دختر عادي از سطح مدارس و ۳۰ نفر دختر فراري از مركز مداخله در بحران خانه سلامت و بازپروري دختران، انتخاب و با پرسشنامه شخصيت نوجوانان، سبك حل مساله و پرسشنامه محقق ساخته، مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه دختران فراري و عادي از نظر سبك حل مساله و ابعاد شخصيت، با يكديگر متفاوتند و بين شخصيت و سبك حل مساله دختران فراري رابطه وجود دارد.