مقاله بررسي عوامل محدودکننده پتانسيل مخزني رسوبات سازند ميشان در باختر فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل محدودکننده پتانسيل مخزني رسوبات سازند ميشان در باختر فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند ميشان
مقاله سيماهاي تخلخل
مقاله گروه فارس
مقاله محدوديت هاي پتانسيل مخزني
مقاله ميوسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند ميشان با سن ميوسن مياني بخش مياني گروه فارس را تشكيل مي دهد. براي تعيين محدوديت هاي پتانسيل مخزني سازند ميشان سه برش زمين شناسي در باختر فارس و يك برش مقايسه اي در جنوب خاوري بوشهر بررسي شد. در اين برش ها سازند ميشان از رخساره هاي شيل، مارن، ماسه سنگ و سنگ هاي كربناته تشکيل شده است. توسعه نيافتن سيماهاي تخلخل اوليه و ثانويه از يک سو و رخداد فرآيندهاي دياژنتيكي كاهنده تخلخل مانند سيماني شدن، تراكم، پرشدگي حفرات با كلسيت و سيليس درجازا و نيز آشفتگي زيستي از سوي ديگر، منجر به نبود تخلخل کافي در اين نهشته ها شده است.